รายงาน::ประชากรในเขตรับผิดชอบหรือคนไทยที่เข้ารับบริการในปีงบประมาณมีเลขประชาชนไม่ครบ 13 หลัก หรือไม่ถูกต้องตามนิยาม

 แสดง 1 ถึง 8 จาก 8 ผลลัพธ์

ข้อมูลต้องสงสัย

ชื่ออำเภอจำนวนครั้งจำนวนข้อผิดพลาดร้อยละข้อผิดพลาด
เมืองประจวบคีรีขันธ์121990140.01
กุยบุรี48717130.03
ทับสะแก60192370.06
บางสะพาน94678440.05
บางสะพานน้อย5069330.01
ปราณบุรี70394180.03
หัวหิน180614670.04
สามร้อยยอด64155130.02