รายงาน::ประชากรในเขตรับผิดชอบหรือคนไทยที่เข้ารับบริการในปีงบประมาณมีเลขประชาชนไม่ครบ 13 หลัก หรือไม่ถูกต้องตามนิยาม

 แสดง 1 ถึง 8 จาก 8 ผลลัพธ์

ข้อมูลต้องสงสัย

ชื่ออำเภอจำนวนครั้งจำนวนข้อผิดพลาดร้อยละข้อผิดพลาด
เมืองประจวบคีรีขันธ์118839130.01
กุยบุรี48796130.03
ทับสะแก60185380.06
บางสะพาน94376490.05
บางสะพานน้อย5067340.01
ปราณบุรี69571230.03
หัวหิน180461670.04
สามร้อยยอด64179190.03