รายงาน::(New)หญิงตั้งครรภ์ที่มีภาวะเบาหวาน

 



แสดง 1 ถึง 7 จาก 7 ผลลัพธ์

ข้อมูลต้องสงสัย

รหัสอำเภออำเภอคนที่อาจจะได้รับจัดสรรวินิจฉัย O24ได้รับการ NSTได้รับการ U/Sคนครบเงื่อนไขร้อยละที่ครบเงื่อนไขครบเงื่อนไข 75%ครบเงื่อนไข 100%
7701เมืองประจวบคีรีขันธ์4310428680000
7703ทับสะแก50410000
7704บางสะพาน40603862290000
7705บางสะพานน้อย3303370000
7706ปราณบุรี77015770000
7707หัวหิน3590345390000
7708สามร้อยยอด1090591040000