รายงาน::(New)หญิงตั้งครรภ์ที่มีภาวะความดันโลหิตสูง

 แสดง 1 ถึง 8 จาก 8 ผลลัพธ์

ข้อมูลต้องสงสัย

รหัสอำเภออำเภอวินิจฉัย O10,O11,O13-O16ได้รับการ NSTได้รับการ U/Sคนที่อาจจะได้รับจัดสรรคนครบเงื่อนไขร้อยละที่ครบเงื่อนไขครบเงื่อนไข 25%ครบเงื่อนไข 75%ครบเงื่อนไข 100%
7701เมืองประจวบคีรีขันธ์4450063513336.430312
7702กุยบุรี110200000
7703ทับสะแก5518225020
7704บางสะพาน30618261659213.190210
7705บางสะพานน้อย736740410040
7706ปราณบุรี515919322.15011
7707หัวหิน5839542448173.791151
7708สามร้อยยอด107113414485.56044