รายงาน::(New)หญิงตั้งครรภ์ที่มีภาวะความดันโลหิตสูง

 แสดง 1 ถึง 8 จาก 8 ผลลัพธ์

ข้อมูลต้องสงสัย

รหัสอำเภออำเภอวินิจฉัย O10,O11,O13-O16ได้รับการ NSTได้รับการ U/Sคนที่อาจจะได้รับจัดสรรคนครบเงื่อนไขร้อยละที่ครบเงื่อนไขครบเงื่อนไข 25%ครบเงื่อนไข 75%ครบเงื่อนไข 100%
7701เมืองประจวบคีรีขันธ์1620511210115.240101
7702กุยบุรี020200000
7703ทับสะแก5205240020
7704บางสะพาน1233714137371.88070
7705บางสะพานน้อย622525312030
7706ปราณบุรี10212200000
7707หัวหิน221602118642.15040
7708สามร้อยยอด740798766.9024