รายงาน::(New)การให้บริการคุมกำเนิดกึ่งถาวรในหญิงตั้งครรภ์วัยรุ่น

 แสดง 1 ถึง 8 จาก 8 ผลลัพธ์

ข้อมูลต้องสงสัย

รหัสอำเภออำเภอได้รับบริการคุมกำเนิดกึ่งถาวร (นับจากหัตถการ)รับยาฝังคุมกำเนิด (นับจากรหัสยา)คนที่อาจจะได้รับจัดสรรคนครบเงื่อนไขร้อยละที่ครบเงื่อนไข
7701เมืองประจวบคีรีขันธ์101800
7702กุยบุรี145120
7703ทับสะแก8414428.57
7704บางสะพาน8921838.1
7705บางสะพานน้อย02700
7706ปราณบุรี3310330
7707หัวหิน103100
7708สามร้อยยอด5513538.46