รายงาน::(New)การให้บริการคุมกำเนิดกึ่งถาวรในหญิงตั้งครรภ์วัยรุ่น

 แสดง 1 ถึง 8 จาก 8 ผลลัพธ์

ข้อมูลต้องสงสัย

รหัสอำเภออำเภอได้รับบริการคุมกำเนิดกึ่งถาวร (นับจากหัตถการ)รับยาฝังคุมกำเนิด (นับจากรหัสยา)คนที่อาจจะได้รับจัดสรรคนครบเงื่อนไขร้อยละที่ครบเงื่อนไข
7701เมืองประจวบคีรีขันธ์10700
7702กุยบุรี144125
7703ทับสะแก649444.44
7704บางสะพาน4417423.53
7705บางสะพานน้อย01400
7706ปราณบุรี3333100
7707หัวหิน101400
7708สามร้อยยอด559555.56