รายงาน::เด็กที่ได้รับการตรวจพัฒนาการสงสัยล่าช้าได้รับการส่งต่อ

 แสดง 1 ถึง 7 จาก 7 ผลลัพธ์

ข้อมูลต้องสงสัย

ชื่ออำเภอจำนวนทั้งหมดจำนวนผลงานจำนวนที่ยังไม่ได้รับบริการร้อยละผลงาน
เมืองประจวบคีรีขันธ์1311284.62
กุยบุรี107370.00
บางสะพาน550100.0
บางสะพานน้อย440100.0
ปราณบุรี110100.0
หัวหิน1411378.57
สามร้อยยอด64266.67