รายงาน::ร้อยละของประชาชนอายุ 35 ปีขึ้นไปได้รับการคัดกรองความดัน

 แสดง 1 ถึง 8 จาก 8 ผลลัพธ์

ข้อมูลต้องสงสัย

ชื่ออำเภอจำนวนทั้งหมดจำนวนผลงานจำนวนที่ยังไม่ได้รับบริการร้อยละผลงาน
เมืองประจวบคีรีขันธ์2981721406841171.79
กุยบุรี1462511825280080.85
ทับสะแก1492411560336477.46
บางสะพาน2504621066398084.11
บางสะพานน้อย138701298089093.58
ปราณบุรี2179019563222789.78
หัวหิน32580185191406156.84
สามร้อยยอด1778015978180289.87