รายงาน::ตรวจสอบ ส่งต่อไปยังสถานพยาบาลอื่นแต่ไม่ระบุสาเหตุ

 แสดง 1 ถึง 8 จาก 8 ผลลัพธ์

ข้อมูลต้องสงสัย

ชื่ออำเภอจำนวนครั้งจำนวน เอ๊ะร้อยละ เอ๊ะ
เมืองประจวบคีรีขันธ์27719068.59
กุยบุรี15810264.56
ทับสะแก24220.83
บางสะพาน43041696.74
บางสะพานน้อย22652.21
ปราณบุรี3045317.43
หัวหิน37937799.47
สามร้อยยอด40561.48