รายงาน::ตรวจสอบ ผู้ป่วย DM มี HbA1c นอกพิสัยที่เป็นไปได้ (0.01 - 25 )

 แสดง 1 ถึง 8 จาก 8 ผลลัพธ์

ข้อมูลต้องสงสัย

ชื่ออำเภอตรวจ HbA1c ทั้งหมดนอกพิสัยที่เป็นไปได้ (0.01 - 25 )ร้อยละ
เมืองประจวบคีรีขันธ์1505020.01
กุยบุรี383000.00
ทับสะแก554900.00
บางสะพาน735510.01
บางสะพานน้อย383310.03
ปราณบุรี467300.00
หัวหิน477420.04
สามร้อยยอด605200.00