รายงาน::ตรวจสอบ ผู้ป่วย DM มี HbA1c นอกพิสัยที่เป็นไปได้ (0.01 - 25 )

 แสดง 1 ถึง 8 จาก 8 ผลลัพธ์

ข้อมูลต้องสงสัย

ชื่ออำเภอตรวจ HbA1c ทั้งหมดนอกพิสัยที่เป็นไปได้ (0.01 - 25 )ร้อยละ
เมืองประจวบคีรีขันธ์1381320.01
กุยบุรี379400.00
ทับสะแก538100.00
บางสะพาน686410.01
บางสะพานน้อย304910.03
ปราณบุรี401100.00
หัวหิน429820.05
สามร้อยยอด599000.00